English version below:

VPG -quản lý tài sản

 

Tóm tắt:

Chúng tôi là đối tác quảng cáo, tiếp thị và tăng hiệu suất khách sạn - Chúng tôi giúp tăng số lượng đặt phòng tại các khách sạn ở Đà Nẵng và toàn Việt Nam thông qua các đối tác Marketing Online và đối tác lữ hành du lịch.

 

Khách hàng đặt chỗ với chúng tôi vì những ưu đãi chúng tôi tạo ra cho họ và các trải nghiệm tuyệt vời khác.

 

Nói tóm lại, bạn nhận được nhiều lượng đặt phòng hơn mà không cần làm thêm gì, không phải chịu bất cứ rủi ro và khoản phí nào khác.

 

Cách chúng tôi làm điều đó:

Chúng tôi giúp bạn có được nhiều khách hàng hơn thông qua một số kênh tiếp thị.

Chủ yếu thông qua việc tạo danh sách phòng độc đáo và thu hút trên các trang web booking. 

 

Chúng tôi cũng làm việc với các hãng du lịch và các công ty du lịch liên kết.

 

Làm thế nào để chúng tôi có lợi nhuận:

Sau khi trả phí trên các nền tảng chúng tôi sử dụng (thường là 15%), chúng tôi thêm một mức lợi nhuận nhỏ khoản 5% vào giá phòng khách sạn của bạn.

 

Những gì chúng tôi cần từ bạn:

  • Chúng tôi mong muốn quảng cáo tối thiểu 5 phòng của bạn
  • Cập nhật cho chúng tôi giá phòng nếu như các bạn có bất kì khuyến mãi nào chuẩn bị triển khai. - Ưu đãi càng hấp dẫn cho khách hàng, chúng tôi càng có khả năng tăng lượng đặt phòng của bạn.

 

Điều khoản thanh toán:

Chúng tôi nhận tiền từ website sau đó sẽ thanh toán lại cho các bạn mỗi tháng 1 lần.

 

Bạn đã sẵn sàn làm việc với chúng tôi rồi chứ ?

Tuyệt vời! Bước tiếp theo: Chúng tôi cần thông tin về phòng khách sạn của bạn.

Summary:

We are a performance marketing hotel promotions partner - We help increase booking in DaNang hotels through digital marketing and tourism partners.

 

Customers book with us because of the deals we create for them and value added experiences.

 

In short you get customers handed to you with no extra work required and 0 risk.

 

How we do it:

We help you get more customers through a number of marketing channels.

Primarily through the use of creating unique listings on accommodation websites. 

 

We also work with tourism boards and corporate travel planners.

 

How do we make money:

After paying the fees on platforms we use (usually 15%), We add a small profit margin of 5% to the unique listings that we create for your hotel.

 

What we need from you:

  • We look to promote minimum 5 rooms p/venue
  • Deals/Offers if/when you can give it to us. - The more appealing the offer for customers the more likely we’re able to increase your bookings.

 

Payment Terms:

We take the payments online then come and pay for the guests once per/month.

 

Ready to work with us?

Awesome! Next steps from here is to get the details on your rooms